Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 2.4. Характеристика основних видів аналізу

Попередній Аналіз проводиться до здійснення господарських операцій. Він необхідний для обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для розробки економічної стратегії підприємства. Наступний (ретроспективний) Аналіз проводиться після здійснення господарських операцій. Він використовується для моніторингу реалізації економічної стратегії підприємства, виконання плану, виявлення невикористаних резервів, об’єктивної оцінки результатів діяльності підприємств. Перспективний і ретроспективний аналізи тісно пов’язані між собою. Без ретроспективного аналізу неможливо зробити перспективний. Ретроспективний аналіз поділяється на оперативний і підсумковий (результативний).

Оперативний (ситуаційний) Аналіз проводиться відразу після здійснення господарських операцій або зміни ситуації за короткі відрізки часу (зміну, добу, декаду тощо). Ціль його оперативно виявляти хиби і впливати на господарські процеси.

Підсумковий (заключний)^ Аналіз проводиться за звітний період часу (місяць, квартал, рік). Його цінність полягає в тому, що діяльність підприємства вивчається комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний період. Цим забезпечується більш повна оцінка діяльності підприємства стосовно використання відповідних можливостей. Підсумковий і оперативний аналізи взаємозалежні і доповнюють один одного.

Мета експрес-аналізу – наочне і просте оцінювання фінансового стану і динаміки розвитку господарюючого об’єкта. У процесі аналізу можна виконати розрахунок різних показників і доповнити його методами, що грунтуються на досвіді та кваліфікації фахівця. Мета експрес-аналізу – наочне і просте оцінювання фінансового стану і динаміки розвитку господарюючого об’єкта. У процесі аналізу можна виконати розрахунок різних показників і доповнити його методами, що грунтуються на досвіді та кваліфікації фахівця.

Факторний аналіз – один із видів комплексного аналізу основної діяльності, пов’язаний з пошуком і класифікацією факторів, що впливають на економічні явища і процеси, з виявленням причинно-наслідкових зв’язків, що впливають на зміну конкретних показників основної діяльності.

Детермінований підхід Спрямований на вивчення прямих зв’язків, коли зв’язок між результативним і факторними показниками функціональна. Стохастичний аналіз спрямований на вивчення непрямих зв’язків.

Якщо у випадку прямого детермінованого факторного аналізу вихідні дані для аналізу подано у формі конкретних чисел, то у випадку прямого стохастичного факторного аналізу задані вибіркою (часовою чи поперечною). Розв’язування задач стохастичного факторного аналізу вимагає: глибокого економічного дослідження для виявлення основних факторів, що впливають на результуючий показник; підбору виду регресії, який би найкраще відбивав дійсний зв’язок досліджуваного показника з набором факторів; розробки методу, що дозволяє визначити вплив кожного фактора на результуючий показник.

Якщо результати прямого детермінованого аналізу є точними і однозначними, то стохастичного – з деякою імовірністю (надійністю), яку варто оцінити.

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) одночасно та у взаємному зв’язку досліджує функції об’єкта і вартість цих функцій. Під функціями розуміють споживчі властивості (якість) об’єкта. Вони поділяються на:

O головну функцію, яка виражає призначення об’єкта;

O основні функції, що забезпечують виконання головної функції;

O допоміжні функції, що реалізують основні;

O зайві або непотрібні функції;

O шкідливі функції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 2.4. Характеристика основних видів аналізу