Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – ПЕРЕДМОВА

Інтенсивний розвиток психології в Україні зумовлює необхідність створення нових посібників для студентів з тих предметів, які не викладали в педагогічному університеті. Такий підхід забезпечить високий рівень підготовки спеціалістів із психології та вчителів різних спеціальностей.

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – Частина І. Амбівалентність особистості як психологічний феномен

Пошуки резервів розширення свідомості та становлення гармонійно! особистості громадянина суверенної України як нової соціальної суб’єктивності зумовлює суспільну актуальність зазначеної проблеми. Амбівалентність особистості – властивість, яка зумовлює становлення особистості в конкордантному (гармонійному) чи дискордантному (негармонійному)

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – 1.1. Поняття про амбівалентність особистості

Пошуки резервів розширення свідомості та становлення гармонійно! особистості громадянина суверенної України як нової соціальної суб’єктивності зумовлює суспільну актуальність зазначеної проблеми. Амбівалентність особистості – властивість, яка зумовлює становлення особистості в конкордантному (гармонійному) чи дискордантному (негармонійному)

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – 1.2. Психологічні концепції та підходи до вивчення проблеми амбівалентності особистості

Розглянемо спочатку досягнення зарубіжної (основний внесок якої є беззаперечним), а потім вітчизняної психології у вивченні зазначеної проблеми. Психологічні дослідження амбівалентності у зарубіжній психології можна умовно поділити на три напрями. Перший напрям – амбівалентність стає

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – 1.3. Структура, критерії та вимірювання амбівалентності особистості

Виділення, обгрунтування структурних компонентів амбівалентності особистості є необхідним етапом психологічного дослідження цього явища. Оскільки амбівалентність – це властивість особистості, ми розглянемо її структуру як трикомпонентну: мотиваційну, афективно-когнітивну, поведінкову. Мотиваційна складова амбівалентності особистості виявляється у

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – 1.4. Типи особистісної амбівалентності та психокорекція п незбалансованих виявів

Тип – це модель, якій відповідає клас чи група предметів, явищ, що мають особливі характеристики. Будь-яка типологія збіднює психічне явище. Погодимося з думкою Д. Юма про те, що “…усі вади і чесноти непомітно переходять

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – 1.5. Інфантильні залежності високоамбівалентної особистості

Сучасна культура сприяє зростанню амбівалентності особистості та підсилює прагнення людини вирішувати суперечності шляхом інфантильних (не зрілих) залежностей. Важливо пізнати сутність взаємозв’язків амбівалентності особистості та її інфантильних залежностей (адикцій), що дає можливість індивіду гармонізувати конфліктні

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – Частина II. Рольова амбівалентність особистості

Соціально-психологічний аналіз соціальної ролі має велике значення для розуміння поведінки особистості. На думку Р. Лінтона, який зробив вагомий внесок у розвиток рольової теорії, роль взаємопов’язана з установками, цінностями і поведінкою, які суспільство приписує кожній

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – 2.1. Концептуалізація феномену амбівалентності соціальних установок особистості

Соціально-психологічний аналіз соціальної ролі має велике значення для розуміння поведінки особистості. На думку Р. Лінтона, який зробив вагомий внесок у розвиток рольової теорії, роль взаємопов’язана з установками, цінностями і поведінкою, які суспільство приписує кожній

Амбівалентність особистості – Зелінська Т. М. – 2.2. Маскулінність і батьківська амбівалентність

В останній третині XX століття криза тендерного порядку стала викликати незадоволення як чоловіків, так і жінок. Поряд із “жіночим питанням” сьогодні можна констатувати появу особливого “чоловічого питання”. Одні автори вбачають проблему в тому, що