Адміністрування податків – Калінеску Т. В. – 10.1. Відповідальність платників податків щодо порушення податкового законодавства

10.1. Відповідальність платників податків щодо порушення податкового законодавства

Запобіжні заходи забезпечують виконання платниками податків їхніх обов’язків по сплаті податків, а також відшкодування збитку від їх несвоєчасної або неповної сплати. Можна виділити декілька принципових вимог, якими повинні керуватися працівники податкових органів при встановленні заходів відповідальності за порушення податкового законодавства (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. ПЕРЕЛІК ВИМОГ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Назва вимог

Пояснення

Диференціація

Облік характеру порушення і ступеня небезпеки

Домірність

Облік форми порушення і розміру заподіяної шкоди

Визначеність

Вичерпний перелік ознак карних діянь

Однократність

Виключення множинності покарань за те саме правопорушення

Індивідуалізація

Облік особистості порушника, характер провини

Обгрунтованість

Види і розміри стягнень визначено завданнями боротьби з податковими правопорушеннями

Нерепресивність

Домірність видів і розмірів стягнень відносинам, що захищаються

Необхідно враховувати, що податковим законодавством може бути встановлено відповідальність безпосередньо не тільки за податкові правопорушення, але і за правопорушення, які так чи інакше стосуються норм законодавства про податки. Це належною мірою відноситься до сфери валютного законодавства, законодавства про відмивання “брудних” грошей, фіктивне банкрутство та інше.

Підставою юридичної відповідальності є такі дії платника податків, що мають, по-перше, усі передбачені законодавчо ознаки карного діяння і, по-друге, усі передбачені законодавчо елементи складу правопорушення. Ознаками карного діяння є: недотримання встановлених законодавством норм, вина особи, а також причинний зв’язок протиправної дії і нанесеної шкоди. Склад порушення податкового законодавства – це умови, закріплені в законі, при виконанні яких у сукупності діяння учасника податкових відносин оцінюється як порушення, що передбачає накладення певних стягнень (рис. 10.1) [42, с. 247].

Адміністрування податків   Калінеску Т. В.   10.1. Відповідальність платників податків щодо порушення податкового законодавства

Рис. 10.1. Елементи податкового правопорушення

Порушення податкового законодавства може бути зроблено як дією, так і бездіяльністю. Порушення терміну постановки на облік у податковому органі, ухилення від постановки на облік, неподання податкової декларації – найпоширеніші приклади порушень законодавчих вимог бездіяльністю. Грубе порушення щодо обліку доходів і витрат, об’єктів оподаткування може бути зроблене як дією (неправильне відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку), так і бездіяльністю (не документування і не відображення в обліку господарських операцій).

Суб’єкта податкового правопорушення характеризують властивості, що дозволяють застосувати заходи відповідальності. Ці властивості різні для фізичних і юридичних осіб. Так, ознака досягнення особою встановленого законом віку властива тільки фізичним особам. Тому для чіткого встановлення характеристик суб’єктів порушень податкового законодавства, насамперед, виділяють групи суб’єктів: фізичні та юридичні особи.

Фізичні особи як суб’єкти порушень податкового законодавства підрозділяються на дві категорії. До першої належать ті, що беруть участь у податкових відносинах у якості платників податків або податкових агентів, а до другої – ті, що беруть участь у цих відносинах як посадові особи.

Суб’єктами відповідальності за порушення податкового законодавства виступають також юридичні особи, до яких належать як українські, так і іноземні підприємства, організації, компанії та інші корпоративні утворення, міжнародні організації, їхні філії та представництва. Вони можуть виступати суб’єктами відповідальності не тільки як платники податків, але і як податкові агенти. За порушення обов’язків, передбачених податковим законодавством, відповідальність несуть також банки, що виконують розрахункове та касове виконання бюджету. При цьому слід зауважити, що юридичні особи можуть виступати суб’єктами тільки фінансової відповідальності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністрування податків – Калінеску Т. В. – 10.1. Відповідальність платників податків щодо порушення податкового законодавства