Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7. Митний режим

Режим державного кордону України – це порядок перетинання державного кордону України, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні України

Правовою основою режиму державного кордону є:

– ЗУ “Про державний кордон України”;

– ЗУ “Про Державну прикордонну службу України”, ін. Державний кордон виконує дві основні функції: гарантує безпеку країни і є передовою лінією контактів з іншими країнами, сприяє встановленню добросусідських відносин з ними. Охорона державного кордону – важлива умова захисту політичних, економічних інтересів і безпеки України.

Охорона державного кордону України полягає у здійсненні політичних, правових, організаційних, економічних, екологічних, санітарно-карантинних, військових, оперативних, технічних та інших заходів.

Політична охорона має на меті не допустити незаконного перетинання кордону людьми і транспортними засобами;

Завдання економічної охорони – запобігання незаконному переміщенню через кордон товарів, вантажів, продукції духовної та інтелектуальної творчості,

Санітарна охорона потрібна, щоб через кордон ні в ту, ні в іншу сторону не поширювалися інфекції, небезпечні для людей, фауни і флори.

Режим охорони кордону складається з таких елементів:

1) режиму кордону;

2) прикордонного режиму;

3) режиму в пунктах пропуску через кордон;

4) особливих повноважень Державної прикордонної служби України, військ Протиповітряної оборони і Військово-морського флоту. Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах покладається на Державну прикордонну службу України, а в повітряному просторі – на війська Протиповітряної оборони України.

7. Митний режим

Митний режим – це сукупність встановлених митним законодавством правових положень, які визначають порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів і товарів та застосування до них митних процедур залежно від мети переміщення.

Основний правовий документ – Митний кодекс України від 11 липня 2002 року.

Діяльність органів Державної митної служби України переслідує дві групи цілей:

1. Економічні. У їхньому числі: суто фіскальні (тобто поповнення дохідної частини бюджету країни) і регулятивні. Свій регулюючий вплив на економіку митний механізм робить митними тарифами (методами непрямого регулювання), а також заборонами, ліцензуванням, квотуванням експорту й імпорту (методами прямого, адміністративного регулювання).

2. Захисні, тобто забезпечення економічної, санітарної безпеки країни, захисту громадського порядку, здоров’я населення, культурних цінностей.

Митний кодекс України передбачає здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України, запроваджуючи такі види митного режиму:

1) імпорту (випуску товарів для вільного використання);

2) реімпорту;

3) експорту;

4) реекспорту;

5) транзиту товарів;

6) тимчасового ввезення (вивезення) товарів;

7) митного ліцензійного складу;

8) вільної митної зони, вільного митного складу;

9) магазину безмитної торгівлі;

10) переробки на митній території України;

11) переробки за межами митної території України;

12) знищення;

13) відмови на користь держави.Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 7. Митний режим