Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 5. Секретаріат Прем’єр-міністра України

Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі – Секретаріат) є постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади.

До складу Секретаріату входять:

Керівництво Секретаріату – Міністр Кабінету Міністрів України, його перший заступник і заступники;

Патронатні служби (далі – служби) – Апарат Прем’єр-міністра України, служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства; структурні підрозділи – бюро, департаменти, самостійні управління і відділи та інші підрозділи.

Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

Відповідно до основних завдань, визначених цим Положенням, Секретаріат виконує такі функції:

1) координує розроблення та виконання органами виконавчої влади планів роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, у тому числі законопроектних робіт відповідно до пріоритетів урядової політики;

2) координує роботу органів виконавчої влади, пов’язану з підготовкою проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

3) проводить роботу з підготовки засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, здійснює контроль за своєчасним поданням відповідних матеріалів міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади;

4) забезпечує розроблення аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що розглядатимуться Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами, Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України;

5) забезпечує дотримання регламенту та інших вимог щодо оформлення та проходження документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

6) готує експертні висновки щодо документів, поданих міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, стосовно відповідності цих документів пріоритетам урядової політики, визначеним у планах роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

7) повертає документи, подані міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, для доопрацювання у разі порушення вимог щодо їх оформлення;

8) сприяє міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у доопрацюванні повернутих документів шляхом проведення консультацій з працівниками апарату зазначених органів;

9) складає протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, забезпечує їх направлення членам Кабінету Міністрів України;

10) організовує контроль за виконанням органами виконавчої влади рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, а також доручень Прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрі в України;

11) організовує проведення органами виконавчої влади моніторингу соціально-економічного стану та у разі потреби – розроблення пропозицій щодо коригування урядової політики;

12) здійснює правову експертизу проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

13) організовує вивчення та візування в органах виконавчої влади законів України, що надійшли на підпис Президентові України;

14) готує для Прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України висновки та довідки з правових питань і надає їм правові консультації;

15) здійснює редагування проектів нормативно-правових актів та інших документів;

16) здійснює облік і систематизацію нормативно-правових актів та підтримує їх тексти у контрольному стані;

17) організовує опрацювання документів, що надходять до Адміністрацію від судів;

18) організовує підготовку органами виконавчої влади матеріалів для проведення Прем’єр-міністром України та віце-прем’єр-міністрами України переговорів з представниками іноземних держав, міжнародних організацій, союзів та угруповань;

19) здійснює протокольне забезпечення зустрічей Прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України;

20) опрацьовує за дорученням Прем’єр-міністра України матеріали щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління та їх заступників, а також керівників місцевих органів виконавчої влади;

Служба Прем’єр-міністра України

Служба Прем’єр-міністра України (далі – Служба) є патронат-ним підрозділом, що забезпечує діяльність Прем’єр-міністра України і підпорядковується йому безпосередньо.

Основними завданнями Служби є сприяння Прем’єр-міністрові України у здійсненні його повноважень та забезпечення його зв’язків з органами державної влади, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами масової інформації.

Служба виконує такі функції:

1) надає Прем’єр-міністрові України експертні висновки та рекомендації з питань формування урядової політики, в тому числі на основі пропозицій, що надходять від членів Кабінету Міністрів України;

2) організовує зв’язки Прем’єр-міністра України з органами державної влади, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами масової інформації;

3) відповідно до регламенту роботи Кабінету Міністрів України аналізує зміст проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України і на підпис Прем’єр-міністру України, щодо їх відповідності урядовій політиці;

4) здійснює моніторинг та аналіз політичних, економічних і соціальних наслідків урядової політики, у разі потреби готує пропозиції про внесення змін до неї;

5) здійснює контроль за виконанням доручень Прем’єр-міністра України;

6) забезпечує організацію робочого часу Прем’єр-міністра України, опрацьовує його робочі плани, координує та забезпечує проведення нарад, зустрічей та поїздок Прем’єр-міністра України по країні та за її межами;

7) забезпечує підготовку матеріалів для Прем’єр-міністра України до засідань Кабінету Міністрів України, нарад, складання протоколів нарад і зустрічей Прем’єр-міністра України та готує за їх наслідками проекти відповідних доручень;

8) опрацьовує кореспонденцію, що надходить на адресу Прем’єр-міністра України;

9) опрацьовує за дорученням Прем’єр-міністра України матеріали щодо кадрових питань;

10) здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прем’єр-міністра України, забезпечує підготовку матеріалів до публічних виступів Прем’єр-міністра України;

11) виконує інші функції відповідно до доручень Прем’єр-міністра України і покладених на Службу завдань.

Службу очолює керівник Служби, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Керівник Служби:

1) організовує роботу Служби і несе відповідальність перед Прем’єр-міністром України за виконання покладених на Службу завдань;

2) контактує з державними органами, недержавними та міжнародними організаціями, а також з відповідними органами інших держав з метою підготовки зустрічей Прем’єр-міністра України;

3) організовує проведення аналізу та підготовку пропозицій Прем’єр-міністрові України щодо змісту документів, які подаються йому на підпис, а також подає пропозиції до робочих планів Прем’єр-міністра України;

4) подає на підпис Прем’єр-міністру України документи, крім тих, що подаються на підпис Урядовим Секретарем Кабінету Міністрів України;

5) співпрацює з Урядовим Секретарем Кабінету Міністрів України у питаннях координації роботи, пов’язаної із забезпеченням діяльності Прем’єр-міністра України;

6) виконує інші функції, що випливають з цього Положення та доручень Прем’єр-міністра України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 5. Секретаріат Прем’єр-міністра України