Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.5. Управління Мінвуглепромом України

Поряд із міністерствами, які здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності цілих комплексів (наприклад, Мінпромполітики, Мінагропром, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики), у сфері економіки функціонують органи управління окремо взятими галузями. Це Міністерство енергетики, Міністерство вугільної промисловості, Державний комітет зв’язку та інформації України, Державний комітет рибного господарства України та інші. Компетенція таких органів управління не виходить за межі забезпечення адміністративно-правового регулювання тією чи іншою галуззю економіки.

Так, функціями Міністерства вугільної промисловості України (Мінвуглепрому) є:

1. Розробка і реалізація державної політики розвитку вугільної промисловості з метою забезпечення потреб народного господарства у продукції галузі, досягнення світового рівня технології виробництва та якості продукції, виробничої структури, вугільної промисловості з урахуванням нових джерел постачання сировини та ринків збуту, нових зв’язків щодо кооперації виробництва; координація Діяльності підприємств вугільної промисловості, захист їх у державних та інших органах, забезпечення державної підтримки у покладених на них завдань; вивчення наявних і потреб у вугіллі (за марками та сортами) на внутрішньому її зовнішньому ринку, прогнозування напрямів розвитку вугільної як щодо видобутку вугілля, так і щодо його переробки: і розміщення в установленому порядку державного. координація діяльності підприємств, пов’язаної з виконанням цього контракту.

2. Розробка комплексних наукових програм, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища ліцензійних вимог, здійснює сертифікацію продукції (робіт, послуг) вугільної промисловості та експертну оцінку галузевих програм і проектів.

3. Розробка заходів щодо приватизації власності в галузі та розвитку різних її форм.

4. Участь у визначенні пріоритетів економічного розвитку галузі, вжиття заходів для запобігання банкрутству підприємств, мобілізації коштів на розвиток виробництва підприємств, що забезпечують поповнення товарного ринку України, збільшують експортний потенціал, зменшують імпорт сировини та комплектуючих, скорочують витрати енергоносіїв, забезпечують зайнятість населення.

5. Здійснення координації обліково-аналітичної роботи підприємств вугільної промисловості, подання їм методичної допомоги;

6. Складання в установленому порядку зведені квартальні, річні бухгалтерські, статистичні звіти і баланси за видами діяльності.

7. Забезпечення подання Мінфіну України і Мінекономіки України інформації, необхідної для складання проектів державного бюджету і плану економічного і соціального розвитку.

8. Здійснення у межах, визначених законодавством України, управління майном підприємств, установ і організацій, що перебувають у загальнодержавній власності й належать до сфери управління Міністерства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.5. Управління Мінвуглепромом України