Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.3. Управління Мінпромполітики України

Для втілення в життя державної політики у сфері промисловості, зокрема в галузях військово-промислового комплексу, конверсії, машинобудування, металургійної, хімічної, легкої, деревообробної промисловості, виробництва дорогоцінних металів, коштовного каміння та інших, утворено Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики), що є центральним органом виконавчої влади.

Основними завданнями Мінпромполітики України є:

– підготовка пропозицій щодо формування державної промислової політики та механізму її реалізації;

– розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектора економіки України;

– реалізація державних програм розвитку промисловості України;

– визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектора економіки України;

– розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку промислового виробництва;

– створення сприятливих умов для розбудови високорозвинутого промислового сектора економіки України;

– участь у розробленні та реалізації державної регіональної промислової політики.

Відповідно до покладених на нього завдань, Мінекономіки України:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у підпорядкованих йому галузях промисловості, розробці проектів Державного бюджету України, загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку України, макроекономічних та міжгалузевих балансів;

2) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку галузей, прогнозує розвиток виробничої, науково-технічної, фінансової, соціальної та інших сфер державно-політичної діяльності;

3) координує діяльність підприємств, що належать до сфери його управління, у реалізації єдиної науково-технічної та інвестиційної політики в інтересах розвитку промислового потенціалу держави, забезпечення охорони праці, екологічної безпеки;

4) бере участь у забезпеченні виконання робіт і поставок продукції для державних потреб, формуванні та організації виконання державного оборонного замовлення, розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у машинобудуванні, військово-промисловому комплексі та інших галузях промисловості;

5) координує зовнішньоекономічну діяльність підприємств, що належать до сфери його управління, щодо виконання міжнародних договорів і угод з питань розвитку промислового комплексу держави у межах своєї компетенції вживає заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, захисту їх інтересів на зовнішньому ринку;

6) бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України у порядку, встановленому чинним законодавством;

7) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції управління майном підприємств, що належать до сфери його управління, сприяє створенню необхідних умов для співробітництва підприємств різних форм власності з метою задоволення державних потреб;

8) сприяє розвитку нових організаційних форм і структур у промисловому секторі економіки та розробці механізмів структурної політики на горизонтальному рівні на основі стимулювання розвитку міжгалузевих зв’язків та фінансово-промислових груп;

9) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації підприємств, які належать до сфери його управління, одержання пільгових кредитів і кредитування підприємств;

10) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та реалізації державної цінової політики у сфері промисловості;

11) розробляє відповідно до завдань і пріоритетних напрямі в розвитку галузей відповідні фінансово-економічні та інші нормативи, механізм їх запровадження, затверджує галузеві стандарти;

12) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у галузях промисловості, що належать до сфери його управління;

13) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності економіки у межах повноважень, визначених законодавством;

14) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Мінпромполітики України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління.

Мінпромполітики України в межах своїх повноважень на основі та па виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.3. Управління Мінпромполітики України