Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.2. Процедура видворення іноземців з України

За порушення Правил іноземці притягаються до відповідальності згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців”. Іноземці, які вчинили злочини, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах.

Питання про відповідальність іноземців, зазначених у статті 34 Закону України “Про правовий статус іноземців” (привілеї та імунітети співробітників представництв іноземних держав), вирішується дипломатичним шляхом.

Юридичні і фізичні особи в Україні не мають права приймати іноземців, які незаконно в’їхали в Україну, втратили підстави для подальшого перебування в Україні або пред’явили документи, оформлені з порушенням Правил, та надавати їм послуги.

Надання стороною, що приймає, іноземцям житла, роботи, транспортних засобів чи інших послуг не допускається, якщо це тягне за собою порушення встановлених Правил.

Порушення Правил юридичними та фізичними особами зобов’язаними дотримувати їх вимог, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

Скорочення терміну тимчасового перебування іноземців в Україні провадиться відповідно до статті 31 Закону України “Про правовий статус іноземців”.

Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземців Україні приймаються органами внутрішніх справ за клопотанням юридичних і фізичних осіб, які їх приймають. Ініціатором скорочення термінів тимчасового перебування іноземця (незалежно від мети в’їзду в Україну) може також бути орган внутрішніх справ та орган Служби безпеки. В паспортному документі такої особи, за потреби, ставиться штамп “Небажана особа”.

Паспортний документ іноземця обов’язково вилучається, якщо він підроблений, фальсифікований або оформлений для іншої особи, а також коли іноземця засуджено за вчинення злочину – до відбування покарання або звільнення від покарання.

Вилучення паспортних документів іноземців здійснюється посадовими особами судів, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, Прикордонних військ та митних органів на підставі відповідного рішення.

Вилучення паспортного документа оформляється протоколом, копія якого видається іноземцю.

На час затримання паспортного документа іноземцю паспортною службою органу внутрішніх справ оформлюється тимчасовий дозвіл на перебування в Україні, форма якого затверджується Міністерством внутрішніх справ.

Іноземця може бути видворено за межі України за рішенням органу внутрішніх справ або Служби безпеки, якщо:

А) його дії суперечать інтересам безпеки або охорони громадського порядку;

Б) це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;

В) він грубо порушив законодавство України про правовий статус іноземців.

Рішення про видворення приймається щодо іноземців, які:

А) прибули на запрошення юридичних осіб і відмовляються виїхати з України тоді, коли немає законних підстав для їх перебування в Україні, – за клопотанням юридичних осіб, що їх приймають;

Б) нелегально прибули в Україну – за клопотанням органів Прикордонних військ;

В) постійно перебувають в Україні або тимчасово перебувають у приватних справах – на підставі висновків підрозділів паспортної служби органів внутрішніх справ;

Г) втратили, позбавлені статусу біженця або яким відмовлено у наданні статусу біженця.

Іноземець зобов’язаний покинути територію України у термін, зазначений у рішенні про його видворення. Іноземцю роз’яснюються його права та обов’язки, і якщо він не знає державної мови, для цього залучається перекладач. У паспортному документі іноземця посадовою особою органу внутрішніх справ може бути проставлено штамп “Небажана особа”.

Рішення про видворення іноземця за межі України може бути оскаржено до суду. Оскарження не зупиняє виконання рішення про видворення.

Видворення іноземців здійснюється органами внутрішніх справ.

З моменту оголошення рішення про видворення з України іноземцю надається право негайно повідомити про це адвоката, дипломатичного представника своєї країни чи іншу особу (на свій розсуд). На прохання дипломатичного представника відповідної держави виконання прийнятого рішення про видворення може бути відстрочено, але не більш як на десять днів, починаючи з моменту оголошення рішення.

Іноземці, які ухиляються від виїзду з України, підлягають, за санкцією прокурора, затриманню органами внутрішніх справ і адміністративному видворенню у примусовому порядку (далі – адміністративне видворення). Затримання допускається лише на термін, необхідний для адміністративного видворення.

Іноземці, які підлягають адміністративному видворенню або юридичні, фізичні особи, які приймають цих іноземців чи влаштовують їх незаконний в’їзд, проживання, працевлаштування і сприяють в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування, відшкодовують витрати пов’язані з адміністративним видворенням і утриманням на період адміністративного затримання, як у національній валюті України, так і в іноземній валюті за курсом Національного банку України на день проведення розрахунків.

До кошторису витрат, необхідних для виконання рішення про адміністративне видворення іноземця за межі України, включається вартість:

Проїзних документів для іноземця та осіб, які його супроводжують; утримання іноземця в спеціальній установі органу внутрішніх справ;

Оформлення документів та вчинення інших лій, пов’язаних з видворенням тощо.

Облік витрат ведуть органи внутрішніх справ, про що у двох примірниках складається акт за встановленою Міністерством внутрішніх справ формою. Іноземець сповіщається під розписку про загальну суму витрат, обчислену в цінах на день розрахунку з ним.

За відмови іноземця підтвердити пред’явлену йому для відшкодування суму витрат в акті робиться відповідна позначка із зазначенням причин відмови.

За відмови іноземця відшкодувати витрати, необхідні для виконання рішення про його адміністративне видворення за межі України, відповідні кошти можуть бути стягнуті з нього у порядку цивільного судочинства. Для забезпечення позову суд може накласти арешт на майно цього іноземця.

Якщо під час затримання іноземця, який підлягає адміністративному видворенню, у нього виявлено готівку, вона використовується за актом для забезпечення виконання рішення про видворення згідно з кошторисом витрат.

У разі відмови юридичних чи фізичних осіб, які запрошували іноземців до України, відшкодувати витрати на видворення і утримання на період адміністративного затримання відповідні кошти можуть бути з них стягнені у порядку цивільного судочинства.

Документами для примусового стягнення коштів є санкціонована прокурором постанова органу внутрішніх справ про затримання для адміністративного видворення іноземця та кошторис витрат.

За відсутності в іноземця коштів, необхідних для відшкодування витрат, пов’язаних з адміністративним видворенням та встановлення факту його в’їзду в Україну без запрошення юридичних чи фізичних осіб, адміністративне видворення може здійснюватися за рахунок відповідного органу внутрішніх справ з наступним відшкодуванням витрат із державного бюджету у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ за погодженням з Міністерством фінансів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 2.2. Процедура видворення іноземців з України