Адміністративне право – Алфьоров С. М

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ВСТУП

Адміністративне право являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридичних дисциплін, яка вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин. Тобто це галузь правової системи України, що

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративне право являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридичних дисциплін, яка вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин. Тобто це галузь правової системи України, що

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Історія розвитку адміністративного права в україні

Під час вивчення цієї теми важливо акцентувати увагу на тому, що адміністративне право має давню історію. Перші адміністративні норми з’явилися у правових системах античних держав Заходу, Середнього та Далекого Сходу (закони дванадцяти таблиць, Хаммурапі

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Поняття адміністративного права

Перед тим як розпочинати підготовку до вивчення цього питання, учень повинен зрозуміти, що в теорії адміністративного права існує поняття адміністративного права як галузі права, як науки та як навчальної дисципліни. Адміністративне право як галузь

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Предмет адміністративного права

Перед тим як розпочинати підготовку до вивчення цього питання, учень повинен зрозуміти, що в теорії адміністративного права існує поняття адміністративного права як галузі права, як науки та як навчальної дисципліни. Адміністративне право як галузь

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 4. Метод адміністративного права (адміністративно-правовий метод)

Поряд з предметом важлива роль у здійсненні адміністративним правом регулятивної функції належить методу регулювання суспільних відносин, або методу адміністративного права. Саме поняття предмета і методу правового регулювання дають повну характеристику будь-якій галузі права, включаючи

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 5. Система адміністративного права

Поряд з предметом важлива роль у здійсненні адміністративним правом регулятивної функції належить методу регулювання суспільних відносин, або методу адміністративного права. Саме поняття предмета і методу правового регулювання дають повну характеристику будь-якій галузі права, включаючи

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ТЕМА 2. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1. Поняття норми адміністративного права. 2. Структура адміністративно-правової норми. 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин. 4. Види адміністративно-правових відносин. 1. Поняття норми адміністративного права Юридична норма – це правило поведінки, встановлене державою й обов’язкове

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття норми адміністративного права

1. Поняття норми адміністративного права. 2. Структура адміністративно-правової норми. 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин. 4. Види адміністративно-правових відносин. 1. Поняття норми адміністративного права Юридична норма – це правило поведінки, встановлене державою й обов’язкове

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Структура адміністративно-правової норми

1. Поняття норми адміністративного права. 2. Структура адміністративно-правової норми. 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин. 4. Види адміністративно-правових відносин. 1. Поняття норми адміністративного права Юридична норма – це правило поведінки, встановлене державою й обов’язкове