Адміністративне право – Алфьоров С. М

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ВСТУП

Адміністративне право являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридичних дисциплін, яка вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин. Тобто це галузь правової системи України, що

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративне право являє собою одну з фундаментальних галузей права і профілюючих юридичних дисциплін, яка вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин. Тобто це галузь правової системи України, що

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Історія розвитку адміністративного права в україні

Під час вивчення цієї теми важливо акцентувати увагу на тому, що адміністративне право має давню історію. Перші адміністративні норми з’явилися у правових системах античних держав Заходу, Середнього та Далекого Сходу (закони дванадцяти таблиць, Хаммурапі

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Поняття адміністративного права

Перед тим як розпочинати підготовку до вивчення цього питання, учень повинен зрозуміти, що в теорії адміністративного права існує поняття адміністративного права як галузі права, як науки та як навчальної дисципліни. Адміністративне право як галузь

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Предмет адміністративного права

Перед тим як розпочинати підготовку до вивчення цього питання, учень повинен зрозуміти, що в теорії адміністративного права існує поняття адміністративного права як галузі права, як науки та як навчальної дисципліни. Адміністративне право як галузь

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 4. Метод адміністративного права (адміністративно-правовий метод)

Поряд з предметом важлива роль у здійсненні адміністративним правом регулятивної функції належить методу регулювання суспільних відносин, або методу адміністративного права. Саме поняття предмета і методу правового регулювання дають повну характеристику будь-якій галузі права, включаючи

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 5. Система адміністративного права

Поряд з предметом важлива роль у здійсненні адміністративним правом регулятивної функції належить методу регулювання суспільних відносин, або методу адміністративного права. Саме поняття предмета і методу правового регулювання дають повну характеристику будь-якій галузі права, включаючи

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ТЕМА 2. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1. Поняття норми адміністративного права. 2. Структура адміністративно-правової норми. 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин. 4. Види адміністративно-правових відносин. 1. Поняття норми адміністративного права Юридична норма – це правило поведінки, встановлене державою й обов’язкове

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття норми адміністративного права

1. Поняття норми адміністративного права. 2. Структура адміністративно-правової норми. 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин. 4. Види адміністративно-правових відносин. 1. Поняття норми адміністративного права Юридична норма – це правило поведінки, встановлене державою й обов’язкове

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Структура адміністративно-правової норми

1. Поняття норми адміністративного права. 2. Структура адміністративно-правової норми. 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин. 4. Види адміністративно-правових відносин. 1. Поняття норми адміністративного права Юридична норма – це правило поведінки, встановлене державою й обов’язкове

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Поняття та сутність адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права [3, с.40]. Як правило, вони, маючи ознаки, притаманні всім правовідносинам, разом з тим

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 4. Види адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права [3, с.40]. Як правило, вони, маючи ознаки, притаманні всім правовідносинам, разом з тим

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ТЕМА 3. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Поняття джерела адміністративного права. 2. Види джерел адміністративного права. 3. Систематизація адміністративно-правових актів адміністративного права. 1. Поняття джерела адміністративного права Джерела права – це встановлені державою або визнані нею офіційно-документальні форми виявлення і

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття джерела адміністративного права

1. Поняття джерела адміністративного права. 2. Види джерел адміністративного права. 3. Систематизація адміністративно-правових актів адміністративного права. 1. Поняття джерела адміністративного права Джерела права – це встановлені державою або визнані нею офіційно-документальні форми виявлення і

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Види джерел адміністративного права

1. Поняття джерела адміністративного права. 2. Види джерел адміністративного права. 3. Систематизація адміністративно-правових актів адміністративного права. 1. Поняття джерела адміністративного права Джерела права – це встановлені державою або визнані нею офіційно-документальні форми виявлення і

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Систематизація адміністративно-правових актів адміністративного права

Систематизація нормативно-правових актів – це упорядкування чинних нормативно-правових актів, приведення юридичних норм до єдиної, узгодженої системи. У сучасних державах існує чимало нормативно-правових актів, прийнятих різними правотворчими органами. Якщо вчасно не займатися упорядкуванням цієї бази,

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права. 2. Особливість адміністративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративного права. 3. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 4. Адміністративно-правовий статус іноземців. 1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права Питання про суб’

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права

1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права. 2. Особливість адміністративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративного права. 3. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 4. Адміністративно-правовий статус іноземців. 1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного права Питання про суб’

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Особливість адміністративної правосуб’єктності суб’єктів адміністративного права

Адміністративно-правове становище суб’єктів адміністративного права визначається обсягом і характером їх правосуб’єктності, яку визначають адміністративна правоздатність і дієздатність [23, с. 43]. Під адміністративною правосуб’єктністю необхідно розуміти потенційну здатність суб’єкта мати права та обов’язки (адміністративна правоздатність)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Громадяни як суб’єкти адміністративного права

Адміністративно-правове становище суб’єктів адміністративного права визначається обсягом і характером їх правосуб’єктності, яку визначають адміністративна правоздатність і дієздатність [23, с. 43]. Під адміністративною правосуб’єктністю необхідно розуміти потенційну здатність суб’єкта мати права та обов’язки (адміністративна правоздатність)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 4. Адміністративно-правовий статус іноземців

Адміністративно-правове становище суб’єктів адміністративного права визначається обсягом і характером їх правосуб’єктності, яку визначають адміністративна правоздатність і дієздатність [23, с. 43]. Під адміністративною правосуб’єктністю необхідно розуміти потенційну здатність суб’єкта мати права та обов’язки (адміністративна правоздатність)

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Історичний аспект розвитку виконавчої влади та поділу влад. 2. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади. 3. Функції виконавчої влади. 4. Поняття та ознаки органів виконавчої влади. 5. Види органів виконавчої влади. 1. Історичний

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Історичний аспект розвитку виконавчої влади та поділу влад

1. Історичний аспект розвитку виконавчої влади та поділу влад. 2. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади. 3. Функції виконавчої влади. 4. Поняття та ознаки органів виконавчої влади. 5. Види органів виконавчої влади. 1. Історичний

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Поняття, сутність та ознаки виконавчої влади

Серед науковців-адміністративістів і теоретиків права існує багато точок зору щодо поняття виконавчої влади. Більшість із них дотримується думки, що державна виконавча влада – це носій державної виконавчої волі, що реалізує свою компетенцію в закріпленій

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Функції виконавчої влади

Важливе місце у виконавчій владі займають функції управління, їх класифікацію різні автори здійснюють далеко не однозначно. У науковій та навчальній літературі наведено різні класифікації функцій, у тому числі залежно від об’єкта та суб’єкта управління.

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 4. Поняття та ознаки органів виконавчої влади

Важливе місце у виконавчій владі займають функції управління, їх класифікацію різні автори здійснюють далеко не однозначно. У науковій та навчальній літературі наведено різні класифікації функцій, у тому числі залежно від об’єкта та суб’єкта управління.

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 5. Види органів виконавчої влади

Конституція України закріплює єдину систему органів виконавчої влади в Україні, вона не дає їх повного переліку, відсутня їх чітка наукова класифікація. Як уже зазначалося, органи державної виконавчої влади становлять найбільш численну групу державних органів.

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Тема 6. ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Поняття і види об’єднань громадян. 2. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. 1. Поняття і види об’єднань громадян У частині 1 ст.36 Конституції України визначається, що громадяни України для здійснення і захисту своїх прав і

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття і види об’єднань громадян

1. Поняття і види об’єднань громадян. 2. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. 1. Поняття і види об’єднань громадян У частині 1 ст.36 Конституції України визначається, що громадяни України для здійснення і захисту своїх прав і

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян

Адміністративно-правові статуси об’єднання громадян відрізняються в залежності від виду та статусу об’єднання. Відповідно до ст.9 Закону “Про об’єднання громадян” вони утворюються і діють із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом. До всеукраїнських об’єднань громадян належать

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Тема 7. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ. ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

1. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби. 2. Види та правовий статус державних службовців. Одним з важливих інститутів адміністративного права, без якого неможливо з’ясувати його сутність, є інститут державної служби. Відношення до державної

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

1. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби. 2. Види та правовий статус державних службовців. Одним з важливих інститутів адміністративного права, без якого неможливо з’ясувати його сутність, є інститут державної служби. Відношення до державної

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Поняття та ознаки державної служби

1. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби. 2. Види та правовий статус державних службовців. Одним з важливих інститутів адміністративного права, без якого неможливо з’ясувати його сутність, є інститут державної служби. Відношення до державної

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Завдання та функції державної служби

1. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби. 2. Види та правовий статус державних службовців. Одним з важливих інститутів адміністративного права, без якого неможливо з’ясувати його сутність, є інститут державної служби. Відношення до державної

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Принципи державної служби

Принципи державної служби вперше були сформульовані в Законі України “Про державну службу”. Вони закріплюються також в інших нормативних актах: у Конституції України, Законах України, Указах Президента, постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів України. Проаналізувавши існуючі

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Види державної служби

Принципи державної служби вперше були сформульовані в Законі України “Про державну службу”. Вони закріплюються також в інших нормативних актах: у Конституції України, Законах України, Указах Президента, постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів України. Проаналізувавши існуючі

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Правове регулювання державної служби

Принципи державної служби вперше були сформульовані в Законі України “Про державну службу”. Вони закріплюються також в інших нормативних актах: у Конституції України, Законах України, Указах Президента, постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів України. Проаналізувавши існуючі

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Види та правовий статус державних службовців

Для висвітлення цього питання важливе значення має визначення правового статусу державних службовців державних органів та їх апарату. Зокрема необхідно знати, що правовий статус Президента, Голови Верховної Ради та його заступників, голів постійних комісій Верховної

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Категорії та ранги державних службовців

Для висвітлення цього питання важливе значення має визначення правового статусу державних службовців державних органів та їх апарату. Зокрема необхідно знати, що правовий статус Президента, Голови Верховної Ради та його заступників, голів постійних комісій Верховної

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Тема 8. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

1. Поняття і види методів. 2. Поняття й ознаки адміністративно-правового примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Поняття і види методів Сутність методів державного управління виявляється у застосуванні окремих прийомів, засобів, що застосовуються суб’єктом управління

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття і види методів

1. Поняття і види методів. 2. Поняття й ознаки адміністративно-правового примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Поняття і види методів Сутність методів державного управління виявляється у застосуванні окремих прийомів, засобів, що застосовуються суб’єктом управління

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Поняття й ознаки адміністративно-правового примусу

Важлива (хоча й не єдина) функція державного примусу – правоохоронна. Вона полягає в локалізації, нейтралізації, недопущення правопорушень. Тому державний примус традиційно розглядають з позицій захисту сформованих державою правовідносин і забезпечення неухильного й точного виконання

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Види адміністративного примусу

Важлива (хоча й не єдина) функція державного примусу – правоохоронна. Вона полягає в локалізації, нейтралізації, недопущення правопорушень. Тому державний примус традиційно розглядають з позицій захисту сформованих державою правовідносин і забезпечення неухильного й точного виконання

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Заходи адміністративного попередження

Важлива (хоча й не єдина) функція державного примусу – правоохоронна. Вона полягає в локалізації, нейтралізації, недопущення правопорушень. Тому державний примус традиційно розглядають з позицій захисту сформованих державою правовідносин і забезпечення неухильного й точного виконання

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Тема 9. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу. 2. Види адміністративних проваджень. 3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження). Перед тим як розпочати вивчення цієї теми учень з попереднього навчального матеріалу повинен знати, що наявність матеріальних

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу

1. Поняття адміністративно-процесуального права та адміністративного процесу. 2. Види адміністративних проваджень. 3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження). Перед тим як розпочати вивчення цієї теми учень з попереднього навчального матеріалу повинен знати, що наявність матеріальних

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 2. Види адміністративних проваджень

Про багатофункціональність адміністративного процесу вказує численна кількість проваджень, які складають його зміст. Окремо взяте адміністративне провадження є первинним і основним компонентом структури адміністративного процесу. Кількість конкретний адміністративних проваджень надзвичайно велика, внаслідок чого повний перелік

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 3. Стадії адміністративного процесу (адміністративного провадження)

У науковій та навчально-методичній літературі фахівцями з адміністративного права та процесу, при аналізі процесу більше уваги присвячено проблемам пов’язаним зі стадіями провадження справ про адміністративні правопорушення, але на нашу думку, ототожнювати стадії адміністративного процесу

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – Тема 10. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. 2. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика. 3. Обставини, що звільняють, виключають, пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність. 4. Адміністративні стягнення

Адміністративне право – Алфьоров С. М. – 1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності

1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. 2. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика. 3. Обставини, що звільняють, виключають, пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність. 4. Адміністративні стягнення